Hva er Ritalin?

Den kjemiske substansen heter metylfenidat. Det er