Nyheter

Skattebetalerne må betale for at myndighetene ikke passer på hva legene skriver ut, stikk i strid med lovene. 

Les videre her: 

https://jannel.se/TLV.AmfetaminetElvanse550miljoner.pdf