Nyttig informasjon om helse, diagnoser, medisiner og bivirkninger

ADHD og medisinering

Se også bøker
     Helserelaterte artikler   Helsebloggen forside


·         Medisiner kan gi hukommelsessvikt

·         Doblet risk for å få influensa etter vaksine

Dobbel risk for influensa etter vaksinehttp://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/18/flu-shot-increases-flu-illness.aspx

I henhold til en artikkel i den kanadiske avisen The Vancouver Sun, viste undersøkelser at folk som var blitt vaksinert i 2008 så ut til å ha fordoblet risiko for å få svineinfluensa i forhold til de som ikke var blitt vaksinert. 

('What was a bit surprising when we looked at some of the data from Canada and Hong Kong in the last year is that people who have been vaccinated in 2008 with the seasonal or ordinary vaccine seemed to have twice the risk of getting swine flu compared to the people who hadn't received that vaccine,' [Professor Collignon from the Australian National University] said.

Medisiner kan gi deg hukommelsessvikt

"Forvirret og glemsk" kan være en bivirkning - her er legemidler du skal være på vakt mot.

Det kan se ut som demens. Eller så dreier det seg bare om dårlig hukommelse. I begge tilfeller kan det skyldes bivirkninger av vanlige medisiner.

At medisiner kan gi bivirkninger som ubehag og trøtthet vet nok de fleste. Men de kan også gjøre deg forvirret, glemsk og ukonsentrert.

Kognitive bivirkninger av legemidler kan variere fra lett hukommelsessvikt til demensliknende tilstand og forvirringstilstand, sier professor Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi på Karolinska Institutet.

Og det er ikke bare noen få medisiner det dreier seg om, eller veldig uvanlige preparater. Blant de medisiner som gir mest kognitive bivirkninger finnes eksempelvis øyedråper mot stær, smertestillende tabletter, legemidler mot inkontinens, sovemidler og blodtrykksmedisin.

Legemiddelbivirkninger er en av de vanligste årsakene til forvirringstilstand, sier Yngve Gustafson, professor i geriatri ved Umeå universitet.

Legemidler med antikolinerg virkning gis mot en rekke plager, eksempelvis tette urinveier, depresjon, uro og høyt blodtrykk. Yngve Gustafson ber om å spesielt sjekke om legemidlet man tar gir munntørrhet. Får du en medisin av legen som gjør deg tørr i munnen da har den sannsynligvis antikolinerg effekt, og kan gi hukommelsesproblemer.

Legemiddeleksempler: Legemidler mot inkontinens, antidepressiva, antihistaminer, antipsykotika, sovemidler, væskedrivende medikamenter og flere andre legemidler.

Opioider: I denne gruppen finnes flere morfinliknende smertestillende midler (Tradolan og Tiparol). Opioider er farlige om man har åndedrettsopphold mens man sover (søvnapné) og mange har også kraftig antikolinerg virkning.

Mange legemidler kan gi forvirring, svekket hukommelse, uro, mareritt, angst og kognitive symptomer som bivirkning.  Iblant kommer bivirkningene først når en medisin kombineres med en annen.

Kilde: Aftonbladets betalingssider, januar 2013


----------------------------------------------------------

ADHD, atferdsforstyrrelser

ADHD og medisiner

Concerta

Bivirkninger av psykofarmaka 

Forskning 

Antidepressiva 

Hyperaktivitet og ernæring

Hjernen i fokus