Kybernetikk er en tverrfaglig vitenskap som handler om å observere og beskrive hvordan tilstander i tekniske prosesser og levende vesener varierer med tiden og samvirker med hverandre, og ved hjelp av styring, påvirke slik at ønsket oppførsel oppnås.

Faktaboks

UTTALE kybernetˈikk
ETYMOLOGI av gresk kybernetes: den som styrer, rormann.
OGSÅ KJENT SOM 

Engelsk: cybernetics

Tilbakekobling er et sentralt begrep i kybernetikken og innebærer måling av en størrelse som skal styres. Denne målingen blir sammenlignet med en ønsket referanseverdi og så blir prosessen påvirket i henhold til avviket mellom den målte og den ønskede verdien.

Kybernetikk er en informasjonsvitenskap, og kybernetikere beskriver hvordan informasjon strømmer gjennom systemer omtrent som elektrisitet gjennom elektriske kretser, og man er opptatt av hva som skjer når informasjon fra systemets utgang kobles til systemets inngang. Informasjonen om de fysiske størrelsene i systemet blir behandlet som signaler, og signalbehandling er derfor sentralt.

Sentralt i kybernetikken er systemforståelse, det vil si å vite hvilke signaler som påvirker hvilke enheter og i hvilken rekkefølge. Dette har stor nytteverdi i teknologiske systemer og dette tankesettet brukes i stor utstrekning i teknisk kybernetikk, automatiseringrobotikkservoteknikk og reguleringsteknikk.


For kontakt: Frederik Wendel