Hva er ADHD?

 

                           

 

ADHD står for Attention Deficit - Hyperactivity Disorder ; på norsk svikt i oppmerksomhet, hyperaktivitet

 

Diagnosen ble vedtatt ved håndsopprekking på et årsmøte for amerikanske psykiatere i 1987. Det finnes ingen fysiologiske bevis for at dette er en sykdom, men kriteriene omfatter utagerende atferd, uro, at eleven forstyrrer andre, er ustabil i humøret, klarer ikke konsentrere seg, fungerer dårlig sosialt sett, og mye annet. 

Nye diagnosebetegnelser kan være 'forstyrrelser i oppmerksomhet' (F 9.0) med eller uten hyperaktivitet.

Preparatene som gis i forbindelse med denne diagnosen hører til gruppen amfetaminer og antidepressiva. 

Her er historien om hvordan  man begynte å bruke amfetamin til å få ro i skolen: 

Baltimoreprosjektet

 

Tilbake