"Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin"

"DSM--  diagnoser, salg og medisiner"