Baltimoreprosjektet

Vi befinner oss på en skole i Baltimore i USA, og det er i begynnelsen av 1960-årene. Her undervises elever med lærevansker. Høyst sannsynlig er klasserommene slitte, overfylte og bråkete, og lærerne føler at de ikke strekker til. Både elever, foreldre, lærere og skoleledelsen er oppgitte. 

 

Så en dag kommer en forsker og banker på døren til rektors kontor. Han har et forslag å komme med. Vil skolen være med på en undersøkelse, et eksperiment? Skolen sliter jo med uro i klassene, og nå kan han tilby en medisin som har bevist at den hjelper på både læring og oppførsel.

 

Rektor er straks med på dette. Han er begeistret. Forskeren heter Keith Conners, en ung og ærgjerrig forsker med de beste eksamener fra  medisinske fakultet og skoler. Elevenes foreldre er om mulig enda mer entusiastiske. Conners selv er oppglødd. ”Her gikk jeg nedover gaten til Skole 102,”forteller han, og ”i løpet av 10 dager kunne jeg gjennomføre en god, trygg og kontrollert studie!”

 

Resultat var over all forventning. Både lærere og foreldre var begeistret. Elevenes oppførsel og læring viste stor forbedring. Den eneste haken var at ganske mange – hele 70 %-  av forsøkspersonene fortalte om magesmerter og nedsatt appetitt.

(Kilde: University of Richmond, ”Suffer the Restless Children – the evolution of ADHD and the Pediatric Stimulant Use 1900-1980” av Rick Mayes og Adam Rafalovich, 2006.)

 

Vidundermedisinen som Conners kom med var metylfenidat, kjent under navnet Ritalin, syntetisert av legemiddelfirmaet J.R. Geigy i 1955.  Antagelig opplyser ikke legemiddelselskapet noe om alvorlige bivirkninger. Litt redusert matlyst, litt mageknip og hodepine, kanskje litt søvnvansker.  (Det er i hvert fall det som norske helsemyndigheter har fortalt norske foreldre og barn, lærere, leger, pedagoger og andre i alle år.)

 

Slik begynte bruken av Ritalin. Forsøket fra skolen i Baltimore dannet grunnlaget for den videre suksessen med å gi Ritalin (metylfenidat) til barn. Bare i USA er det nå godt over 5 millioner barn som  får Ritalin eller tilsvarende midler (2012, kilde; forskning.no). I Norge er tallet ca 18.000, i Danmark ca 10.000, i Sverige ca 13.000 (pr 2012) .(Kilder: Reseptregisteret, forskning.no, Socialstyrelsen i Sverige.)

 

 

Charles Bradley og hans 1-ukes eksperiment med å gi amfetamin til barn

Dagens oppfatning er at Ritalin er utprøvet allerede siden 1940-tallet. Men forhistorien er litt mer nyansert enn som så. Fra The American Journal of Psychiatry, juli 1998, har jeg hentet historien om dr. Charles Bradley, legen som første gang ga amfetamin til barn som del av et medisinsk eksperiment. Men det dreide seg ikke om å gi Ritalin til hyperaktive barn, slik mange tror. Her er den virkelige historien:

 

Charles Bradley var en ung lege som ble ansatt ved et sykehus på Rhode Island. Dette var i 1937. Til dette sykehuset kom barn som led av nervøse forstyrrelser og plager. Bradley ville foreta grundige undersøkelser av disse barna, og han tappet derfor noe av spinalvæsken deres. Dette er en prøve som er ubehagelig for pasienten og medfører flere ukers hodepine etterpå.  For å stimulere hjernen til å lage mer spinalvæske, ga Bradley 14 av de 30 barna amfetamin (det som den gang het benzedrin) i én uke. På skolen syntes barna at de ble flinkere i matematikk etter dette, og noen kalte medisinen for matematikk-pillen.

 

Kilde : The American Journal of Psychiatry, juli 1998.

 

                    Tilbake