Ritalin  

Concerta 

Strattera

Hva er ADHD ?

 

 

      "ADHD-medisinering kan vise seg å være en av vår tids største medisinske skandaler." (Sagt av norsk lege som ønsker å være anonym) 

Den svenske  barnelegeforeningen nektet i 2001 for at økt utskrivning av narkotiske ADHD-midler kunne skje i Sverige, men nå blir opptil hver sjuende elev i enkelte kommuner satt på medisinering. Ofte skjer det fordi kommunen ikke har råd til å gi elevene den undervisningen de har krav på.  kan du lese om h

Concerta er for farlig for voksne, men skrives ut til barn 

 13 % av gutter i alderen 10-14 år i Nykvarn kommune i Sverige får Ritalin/Concerta 

 Helse-og omsorgsforvaltningen i Stockholm om skandalen

I løpet av 2014 var det 123 svenske barn/ungdommer som tok overdose av ADHD-midler. Les mer om dette her: http://jannel.se/123BarnADHD.pdf  

I 2016 var det 131 barn som ble forgiftet . Les mer